Contact

Die Publikasiebeampte
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Privaat sak, Arcadia 0007, Suid-Afrika

E-pos: publikasies@akademie.co.za
www.akademie.co.za
Tel: 0861 333 786 x 4
Faks: 012 329 0293

Principal Contact

Robyn Marais
Medpharm Publications
Phone 0834595580

Support Contact

Robyn Marais
Phone 0834595580