Kommentaar op Becker-Ferreira en Van Eck se artikel, “Die ‘ander’: Lukaanse Jesus en Lévinas” in TGW 63(4):737-755

Authors

  • Theo Du Plessis Universiteit van die Vrystaat

Abstract

Anel Becker-Fereirra en Ernest van Eyck moet gelukgewens word met ’n na my mening waagmoedige poging met hulle sosiaalwetenskaplike vergelyking van die Lukaanse Joodse Yeshua (“Jesus”)1 en die Joodse filosoof Emmanuel Lévinas se hantering van die “ander”. Hiermee dra hulle betekenisvol by om die Joodsheid van Yeshua se leerstellinge en daaglikse handel en leefwyse uit te lig, iets wat nie vir die algemene Christen (en dalk selfs sommige teoloë en predikers) vanselfsprekend is nie. Deur dit met die leerstellinge van ’n relatief meer eietydse filosoof en leermeester soos Lévinas te vergelyk, beklemtoon die twee outeurs in werklikheid die universaliteit van hierdie leerstellinge van die Hebreeuse geloof. Hulle keuse van die boek Lukas as vergelykingsbasis – een van die min van die sogenaamde “Nuwe Testament” (NT)2 deur ’n Niejood geskryf – is insiggewend omdat ’n mens dalk vanselfspre-kend by hom ’n ietwat groter beligting van die “ander” sou kon verwag het. Hulle analises van pasassies uit hierdie boek waar die “ander” ter sprake kom (die man wat op Shabbat genees is, die opwekking van die weduwee se seun, die Zakkai-insident [“Saggéüs”] ensovoorts) is interessant en besonder verrykend en veral hulle vergelyking daarvan met die werk van Lévani. Vir my besonders is hulle vasstelling van verstommende ooreenkomste by die betrokke twee leermeesters se opvatting oor die “ander”. Dit is wat my betref een van die groot winste van hulle studie.

Author Biography

Theo Du Plessis, Universiteit van die Vrystaat

Departement Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Dowe Studies, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika

Downloads

Published

2024-06-28

Issue

Section

Aktueel