Sintese en karakterisering van N-alkielaminosuurderivate met ‘n fokus op Guerbet-tipe variante: Vordering met die vervaardiging van potensiële, volhoubare surfaktante

Synthesis and characterisation of N-alkylamino acid derivatives with a focus on Guerbet-type variants: Progress in the production of potential, sustainable surfactants

Authors

  • EH Wiese Noordwes-Universiteit
  • DP Otto Noordwes-Universiteit
  • FJ Smit Noordwes-Universiteit
  • JHL Jordaan Noordwes-Universiteit
  • FTI Marx Noordwes-Universiteit
  • DA Young Noordwes-Universiteit
  • HCM Vosloo Noordwes-Universiteit

Keywords:

aminosuursurfaktante, Guerbet, alkilering, Grant-Paul-parameters

Abstract

In die afgelope dekade word aminosuursurfaktante al hoe meer in verskeie nywerhede as omgewingsvriendelike formuleringsbymiddels gebruik. Surfaktante word veral in die landbou-, kosmetiese, farmaseutiese en voedselnywerheid gebruik om die oplosbaarheid en stabiliteit van ’n aktiewe bestanddeel te verhoog. Daar is egter min navorsing oor die sintese van suuragtige N-alkielaminosuursurfaktante uitgevoer. Die sintese en toepassing van Guerbet-tipe aminosuursurfaktante is, sover ons kennis strek, nog nie ondersoek nie. In hierdie studie is daar van twee verskillende sinteseroetes gebruik gemaak om dertien verskillende N-alkielverbindings te sintetiseer. Die sintese van drie lineêre N-alkieliminodiasynderivate en tien eiesoortige Guerbettipe N-alkielaminosuurverbindings is suksesvol uitgevoer. Die sintese van hierdie unieke verbindings is met hoë suiwerheid en opbrengste groter as 90% uitgevoer. KMR-opklaring van die potensiële surfaktante en hul uitgangstowwe word breedvoerig bespreek. Grant-Paul-parameters is vir die α-, β- en γ-koolstowwe van die N-alkielverbindings bereken. Dié parameters kan in die toekoms gebruik word om voorspellings oor die 13C-KMR-verskuiwings van soortgelyke aminosuurderivate te maak. Verder is die verband tussen KMR-resolusie, monsterkonsentrasies en surfaktantaggregasie bespreek. Die sintese en karakterisering van aminosuursurfaktante is belangrik aangesien hulle gespesialiseerde, onbekende surfaktante is.

Author Biographies

EH Wiese, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

DP Otto, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

FJ Smit, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

JHL Jordaan, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

FTI Marx, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

DA Young, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

HCM Vosloo, Noordwes-Universiteit

Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling, Katalise- en Sintesenavorsingsgroep, Noordwes-Universiteit, Suid-Afrika

Downloads

Published

2024-07-04

Issue

Section

Oorspronklike Navorsing